Woensdag 22 november het derde TRV-Café over de gebiedsvisie Beekdal de Aa en Leijgraaf.

Graag nodigen we u uit voor alweer het derde TRV Café!

Op woensdag 22 november 2017 om 19.30 uur ontvangen we u graag op de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther om door te praten over de gebiedsvisie Beekdal de Aa en Leijgraaf

HAS kennistransfer heeft haar rapport opgeleverd en heeft deze aangeboden aan de gemeente. Onze inbreng vanuit het TRV café op 10 april 2017 is daarin meegenomen.

 HAS kennistransfer en de gemeente hechten er aan om u op de hoogte te brengen van het uiteindelijke rapport en daarmee de gepresenteerde visie op het gebied. De gemeente stelt uw mening op prijs. Het is van belang om tevens toe te lichten hoe een en ander zich verhoudt tot bestaand beleid. De gemeente is aanwezig om  dit toe te lichten alsook de verdere processtappen met u te bespreken.

 De gebiedsvisie en de opmerkingen worden meegenomen in:

a) de op te stellen beleidsnota recreatie en toerisme;

b) de uit te werken omgevingsvisie.

 Er is ruimte voor discussie en het stellen van vragen. We ronden af rond 21 uur.

Als u aanwezig bent horen wij dat graag van u via info@trv-bernheze.nl

Hartelijke groeten,

Katja Brooijmans

Voorzitter