Organisatie

Doelgroep:

Toerist en recreant (binnen en buiten Bernheze)

Doel:

Bernheze positioneren als “de groene, culturele, gastvrije gemeente”

Doelstellingen:

 • Naamsbekendheid stimuleren van Bernheze
 • Bezoeken stimuleren van toeristen en recreanten
 • Profileren van Bernheze als gemeente met uitstekende toeristisch/recreatieve mogelijkheden
 • Ontwikkelen vernieuwende evenementen
 • Activiteiten ontwikkelen in samenwerking met leden
 • Collectieve belangenbehartiging van de leden
 • 24/7 digitaal informatie aan de doelgroep

Bestuurstaken:

 • Vergaderen elke 2 maanden
 • Behandelen bestuurszaken
 • Behandelen commissies
 • Algemene ledenvergadering
 • Belangenbehartiging
 • Ledenbelangenbehartiging
 • Overleg met andere (ondernemers)verenigingen
 • Participatie Beekdal de AA
 • Toeristenbelasting
 • Overleg Recreatie & Toerismebeleid gemeente

Wensenlijstje gemeente:

 • Meer betrokken worden in beleid
 • Bewegwijzering voor toeristen/recreanten
 • Toeristische informatiezuilen
 • Maak meer gebruik van Bernheze-breed werkende partijen.
 • Toeristisch beleid doorvertalen naar Ruimtelijke Ordening
 • Afschaffen toeristenbelasting

Evenementen:

 • April t/m 24 juni Culinaire Asperge Fietstocht
 • April t/m september Parelketting (1e zondag van juli Dag van de Parelketting)
 • Eind juli Fiets3daagse
 • Zondag tussen kerst en Oud & Nieuw Winterwandeltocht

Marketing & Communicatie:

imagovorming en promotie van Bernheze en leden

 • Website
 • Krantenadvertenties campagne
 • Banner campagne op nieuwssites
 • Groepsarrangementen module (nog in ontwikkeling)
 • Ledenadvertenties op site