Natuurgebied Bedafse Bergen

Bedaf is de hoogste stuifzandwal van Noord Brabant met daarachter een uitgestoven vlakte. Het gebied bestrijkt 75 ha en ligt tussen Vorstenbosch en Uden. Het is het leefgebied van de groene specht, de gekraagde roodstaart, de boomleeuwerik, de geelgors, en de ransuil.

Kenmerkend voor de Bedafse bergen zijn natuurlijk de stuifduinen en zandvlakten, en niet te vergeten de eikenhoutwallen.
Verder is er een stukje (oorspronkelijke!) heide over. Door die heide kun je heel mooi het oude karrenspoor zien lopen; dat was vroeger de kortste verbinding tussen Uden en Den Bosch.
Een derde landschapstype is het bos; we vinden er loofhout (vooral eiken, berken, vogelkers, sporkehout (ook wel vuilboom of pinnekeshout genoemd), en naaldbomen, zoals de grove den, sparren en zeedennen.
Tenslotte zijn er nog de akkers, wegbermen en slootkanten, waar een grotere diversiteit aan planten te vinden is dan op de schrale gronden van de Bedafse bergen; door bemesting krijgen allerlei planten die van stikstof houden hier een kans.
Door de Bedafse bergen is een route uitgezet die langs al deze landschapstypen leidt. Volg daarvoor de gele paaltjes.

Adresgegevens